HAB ZA FINANSIJSKE
PROFESIONALCE

AKTIVNOSTI

Hab za finansijske profesionalce (Finance Professional Hub – FPH) je projekat Udruženja finansijskih direktora Srbije, osnovan sa ciljem povezivanja profesionalaca finansijske struke, podsticanja njihovog profesionalnog razvoja, razmene iskustava i edukacije. Hab teži da diskusijama, razmenom iskustva, kao i projektima da doprinos finansijskoj struci & poslovnoj zajednici.

Mentorski program 2021 – UFDS&FPH

Sama poenta poznanstava sa uticajnim i uspešnim pojedincima je da bi se naučilo od njih kako da se razmišlja i postupa, kako brže i lakše nešto da se postigne, ali i šta može da se izbegne. To se tiče svih aspekata poslovanja: od ispravnog mindseta do dnevnih obaveza i aktivnosti. U tom cilju su se Udruženje finansijskih direktora Srbije i Hab za finansijske profesionalce udružili u okviru mentorskog programa koji startuje u aprilu.

Finance Professionals Hub i Crowe RS uspostavili partnersku saradnju u oblasti poreskog savetovanja

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Finance Professionals Hub uspostavio saradnju sa Crowe RS u oblasti poreskog savetovanja. Crowe RS će pružati podršku finansijskim profesionalcima u sprovođenju aktivnosti i inicijativa u cilju kreiranje boljeg fnansijskog poslovnog okruženja i unapređenja saradnje sa relevantnim institucijama. Zahvaljujemo se Crowe RS na saradnji.

Finance Professionals Hub i TPA Srbija postali partneri u oblasti poslovnog savetovanja

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Finance Professionals Hub uspostavio saradnju sa TPA Srbija u oblasti poslovnog savetovanja. Tim TPA Srbija će u saradnji sa habom raditi na unapređenju poslovnog ambijenta u Republici Srbiji, ali i članovima pružati edukativne sadržaje koji treba da doprinesu kvalitetnijem radu u realnim uslovima poslovanja.

Partneri

Poresko savetovanje


Mobility partner


Poslovno savetovanje