Finance Professional Hub je u saradnji sa partnerom za poresko savetovanje Crowe RS, 10. septembra, organizovao panel na temu: „Priznavanje rashoda u poreskom bilansu uz osvrt na transakcije sa povezanim licima”.

Na ovu temu govorili su Vladimir Deljanin, Senior Manager,  Crowe RS i Pavle Ristić,Senior Manager, Crowe RS.

U prvom delu panela, oni su se osvrnuli na novo mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa isplatom naknade za prevoz zaposlenima koji kaže da poslodavac mora imati  verodostojne isprave na osnovu kojih dokazuje da je na adekvatan način nadoknadio trošak zaposlenog za odlazak i dolazak sa rada jer mu se u suprotnom ti troškovi ne mogu priznati kao rashod, što znači da kompanija ne može troškove naknade za prevoz koristiti da umanji obavezu poreza na dobit, ako nema dokaze o plaćanju  karata za prevoz.

Istakli su izazove sa kojima će se kompanije susreti, pogotovo one koje spadaju u grupu velikih preduzeća, kao i kontradiktornost ovog mišljenja, ako se u obzir uzme Zakon o radu kao i GDPR koji je stupio na snagu.

Pored “nedokumentovanih” troškova prevoza zaposlenih, tokom predavanja obrađena su I sledeće teme:

  • priznavanje troškova marketinga u poreskom bilansu,
  • prepoznavanje efekta transakcija sa povezanim licima na utvrđivanje oporezive dobiti.
  • Priznatost obračunatih a neplaćenih troškova poreza
  • Izazovi u različitim poreskim tretmanima transakcije u zemlji i inostranstvu
  • Identifikovanje odgovarajućih pozicija poreskog bilansa u zavisnosti od tipa troškova

Zahvaljujemo se panelistima na produktivnoj i korisnoj diskusiji, kao i članovima FPH na učešću.