Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Finance Professionals Hub uspostavio saradnju sa Crowe RS u oblasti poreskog savetovanja. Crowe RS će pružati podršku finansijskim profesionalcima u sprovođenju inicijativa u domenu poreskog savetovanja ali i u organizovanju edukacija iz oblasti poreza, kao i unapređenja saradnje sa relevantnim institucijama, što podrazumeva sledeće:

  • Pružanje poreskih savetodavnih usluga iz raznih oblasti u vidu poreskog planiranja i poreske optimizacije (transferne cene, mogućnosti finansiranja, kapitalne investicije..);
  • Priprema/kontrola poreskih prijava (porez na dobit pravnih lica, PDV, porezi na imovinu, porez na dohodak građana…);
  • Podrška stranim investitorima pri nastupanju na domaćem tržištu;
  • Devizno poslovanje i finansiranje privrednih društava;
  • Asistencija prilikom uspostavljanja procedura u oblasti poreza u cilju ispunjavanja zakonskih normi (kontrola relevantne dokumentacije i poreksih prijava, minimiziranje izloženosti poreskim rizicima u poslovanju);
  • Analiza i izrada transfernih cena;
  • Optimizacija iz ugla poreza na dohodak građana i usluge oporezivanja stranih državljana;
  • Administrativna pomoć u proceduri dobijanja radnih dozvola u Srbiji;
  • Poresko-upravni postupci.