Izmene i dopune zakona o porezima

Kako je 2020-ta donela izmene u načinima poslovanja, tj. rad od kuće, a sa druge strane online trgovina i najpre promet kriptovalutama postao gotovo trend i u našoj zemlji, bilo je logično za očekivati da će se to naći i u pripadajućim zakonima.

Pomenuta je i oblast oporezivanja dobiti od kriptovaluta, tri načina kako se utvrđuje nabavna vrednost kriptovaluta: stvarna cena plaćanja, majning i stečena od poslodavca. Zakon o porezu na imovinu donosi novinu u oporezivanju kada se garaže ili stan koriste kao poslovni prostor.

Novina je i poreski kredit kojim se podstiče ulaganje u investicione i alternativne fondove od strane fizičkih lica.
U skladu sa objektivnim dešavanjima u pogledu organizacije poslovanja i vezi sa sticanjem digitalne imovine, donete su promene u sledećim zakonima:

– Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
– Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrednost
– Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
– Izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu

O nabrojanim izmenama za članove FPH, gospodin Pavle Kutlešić, viši rukovodilac u Sektoru za poresko i pravno savetovanje kompanije Deloitte, održao je sadržajno predavanje gde je skrenuta pažnja na bitne izmene i odredbe.

Kako je napomenuo Kutlešić, Izmene poreskih propisa se negde po pravilu dešavaju već nekoliko godina unazad od oktobra do decembra. Sve izmene poreskih zakona bila su zbog usaglašavanja sa dva seta drugih zakona – propisi koji su uredili poslovanje investicionih fondova, kao i zakon o digitalnoj imovini.

Bilo je potrebno da se Fondovi i imovina uključe u pravni i poreski okvir koji postoje u Srbiji.

– Neke od tih izmena su bile relativno jednostavne da se dodaju u pojedinim zakonima, dok u drugim zakonima ima novih pristupa. Zakon o porezu na dohodak građana donosi nova rešenja koja se tiču investicionih fondova i digitalne imovine, način oporezivanja prihoda od kapitala, uvodi se pojam alternativnih investicionih fondova. Uređeno je oporezivanje kapitalnog dobitka digitalne imovine – napomenuo je govornik.

Još jedna novina je oslobođenje od poreza na kapitalne dobitke u slučaju kada se raspolaže digitalnom imovinom (slično kao kod nekretnina) ako se novac dalje uloži.