Jasno postavljen cilj služi kao putokaz za ostvarenje rezultata

Tržišne promene, koje su sada gotovo svakodnevne, tiču se svakog menadžera, ne samo čelnih ljudi kompanija. Predstavljamo mlade menadžere i načine kako se oni motivišu, ostaju produktivni, rade sa timom i u toku su sa razvojem svoje industrije.

Danas pričamo sa Nemanjom Pljakićem, asistentom finansijskog direktora za SEE kompanije STUDEN & CO Holding GmbH.

Koliko se menjaju navike potrošača i način raspolaganja novcem, a da to vidite kroz vaše dnevno poslovanje?

Krajnji potrošači sve manje teže ka zadovoljenju potreba pripadnosti, uvažavanja i samoostvarenja, dok egzistencijalne potrebe i potrebe za sigurnošću rastu. Kroz rezultate poslovanja naših kompanija mogu dodatno potvrditi da se navike potrošača na našim prostorima nisu promenile i kupovina robe široke potrošnje je i dalje prioritet.

Za koje trendove smatrate da će imati uticaja na vašu delatnost: Agile, Scrum metodologije rada, mašinsko učenje, AI, ili nešto drugo?

Neminovno je da će IT industrija svojim proizvodima dodatno uticati na promenu načina rada i definisanja radnih mesta. U proizvodnji široke potrošnje AI će najverovatnije naći najveću primenu, dok će najveći uticaj za oblast finansija i controlling-a imati BI (business inteligence).

Koliko digitalizacija ima uticaja na controlling industriju?

Digitalizacija je ozbiljan konkurent zaposlenima u ovoj industriji, utiče da proces controllinga bude efikasniji, aktivnosti jednostavnije sa većom preciznošću u radu. Osoba koja obavlja controlling, u zavisnosti od oblasti i tipa controllinga, može biti subjektivna ili manje precizna u odnosu na IT rešenja koja su ponuđena zahvaljujući digitalizaciji.

Koliko se vi lično oslanjate na softvere i aplikacije u radu?

Moja obalast delovanja odnosi se na korporativne finansije, tj na ispunjenje zahteva korporativnog menadžmenta. Kako individualni zahtevi imaju veći angažman u odnosu na operativne aktivnosti, koristim Excel. Zahvaljući naprednom poznavaju softvera uspevam da profesionalno odgovorim na sve zahteve. Cilj je da u budućnosti proširim svoje IT znanje kako bih mogao svoje aktivnosti više prilagoditi radu softvera i aplikacija.

Na koji način održavate produktivnost tokom dana, lično i u timu?

Ličnu produktivnost održavam zahvaljujući sopstvenom karakteru. Dosadašnje iskustvo mi je pokazalo da veliki trud i istrajnost uvek donose prave rezultate. Moj tim čine dve osobe. Saradnja duga šest godina, timski rad, adekvatna podela zadataka, transparentan i profesionalan odnos i kvalitetno upravljanje i delegiranje utiču da nemamo problem sa produktivnošću.

Šta vas najviše motiviše u radu?

U dosadašnjoj karijeri najvažniji pokretač i motivator mi je bilo mi je ostvarivanje postavljenih ciljeva. Kad god sam imao postavljen jasan cilj, imao sam smernicu i motivaciju. Zato smatram da je neophodno postaviti cilj koji će Vam uvek davati snage i motiva da do njega dosegnete.

Koje veštine po vama treba da karakterišu modernog menadžera?

Za uspešnost menadžera neophodno je da je fokusiran na rezultate, lider koji će za cilj imati uspeh celog tima, posvećen kako potrebama preduzeća tako i potrebama pojedinaca, otvoren prema novim idejama, da na pravi način komunicira informacije i da svoje i vreme drugih koristi na pravi način. Od modernog menadžera se zahteva da je multitasking orijentisan.

Koliko smatrate da je networking i članstvo u profesionalnim udruženjima bitno za karijerni razvoj?

Izuzetno. Informacije su u današnje vreme najvažnija stvar, a ujedno i najveća investicija. Edukacije, seminari, savetovanje i drugo predstavlja izvor informacija koji zahteva odliv finansijskih sredstava, dok razmena informacija kroz networking i u profesionalnim udruženjima podrazumeva idealni spoj. Posedovanje pravih i korisnih informacija Vas čini konkurentnijim.