Kontrolor je sada inovator i navigator

Tržišne promene, koje su sada gotovo svakodnevne, tiču se svakog menadžera, ne samo čelnih ljudi kompanija. Predstavljamo mlade menadžere i načine kako se oni motivišu, ostaju produktivni, rade sa timom i u toku su sa razvojem svoje industrije.

Danas pričamo sa Dunjom Milosavljević, Senior Controlling Specialist kompanije MK Group.

Koliko se menjaju navike potrošača i način raspolaganja novcem, a da to vidite kroz vaše dnevno poslovanje?

Promene u svetu se jako brzo dešavaju i potrošači su donekle primorani da im se prilagode. Dokaz za to je pandemija koja i dalje traje, a zbog koje su potrošači znatno promenili svoje navike. Količinu novca koju troše rasporedili su spram svojih strahova za zdravlje najbližih i sopstveno zdravlje, novi stil života i potrebu za novim načinom rada.

Zbog navedenog, controlling kao navigator i desna ruka menadžmentu kompanije, susreće se sa velikim izazovima prilagođavanja izveštaja i planiranja tokova aktivnosti na bazi nesigurnih i krajnje nepredvidivih informacija. Ulazni parametri koje koristimo za predviđanja i budžete su se menjali na dnevnom nivou a imajući u vidu da su industrije u kojima MK Group posluje osnovne za preživljavanje (brašno, šećer, meso), sve to je činilo dnevno poslovanje jako turbulentnim i neizvesnim.

Međutim, dobar kadar uz pomoć funkcionalnih izveštaja i optimalne organizacije ljudi i resursa, uspeo je da uspešno provede kompaniju kroz možda najkritičniji period u istoriji poslovanja.

Za koje trendove smatrate da će imati uticaja na vašu delatnost: Agile, Scrum metodologije rada, mašinsko učenje, AI, ili nešto drugo?

Nivo primene pomenutih tehnologija zavisiće direktno od industrije u kojoj kompanija posluje. Suštinski će se promeniti delatnosti fokusirane na personalizaciju korisnika a samim tim i kontroling odeljenja koja obrađuju veliki broj podataka.

Najveći pomak će doneti veštačka inteligencija koja, koristeći metode mašinskog učenja, menja ne samo poslovanje već i naše svakodnevne živote. Bez AI kompanije neće moći da održe konkurentnost a priroda kontrolinga je takva da će se primena AI znatno osetiti. Planiranja i projekcije će biti mnogo lakše i tačnije, kao i praćenje poslovnih aktivnosti tokom godine.

Koliko digitalizacija ima uticaja na controlling industriju? 

Uticaj je nesporno jako veliki. Smanjuje se vreme koje se trošilo na operativne zadatke i dobija se veći prostor za analizu i projekciju. Procesi i pravila su jasno definisani a verovatnoća greške je svedena na minimum. Kontrolor je sada inovator i navigator.

Koliko se vi lično oslanjate na softvere i aplikacije u radu?

Imajući u vidu broj kompanija i delatnosti čije poslovanje pratimo i analiziramo na dnevnom nivou, rad bez softvera i aplikacija bio bi nemoguć. Možemo reći da najveći deo vremena provedemo koristeći neki alat ili softver.

Na koji način održavate produktivnost tokom dana, lično i u timu?

Nekim danima smo, sami po sebi, svi maksimalno produktivni. Onim drugim, volim da se dobro našalim sa kolegama a onda i da ubedim njih pa i sebe da je ne samo cilj već i put vredan truda.

Šta vas najviše motiviše u radu?

Dobar rezultat za koji smo se kolektivno borili. Osim toga, pozitivan feedback od nadređenih i kolega je nešto što daje dodatni vetar u ledja.

Koje veštine po vama treba da karakterišu modernog menadžera?

Upravljanje informacijama i upravljanje kadrovima.

Koliko smatrate da je networking i članstvo u profesionalnim udruženjima bitno za karijerni razvoj?

Odličan đak sem redovnih aktivnosti pohadja i dodatnu nastavu da bi ubrzao svoj razvoj i da bi njegovi kapaciteti bili iskorišćeni na najbolji mogući način. Isto je i sa zaposlenima. U profesionalnim udruženjima dolazi do razmene mišljenja i iskustva za koju zaposleni često nemaju vremena tokom angažovanja na svojim radnim mestima.