RADIONICA: Održavanje produktivnosti u virtuelnom okruženju

Nova realnost biznisa je hibridni posao, mešoviti rad od kuće ili kancelarije, sa pojedincima i timovima koji su na različitim lokacijama. Sada se na posao ide bez napuštanja sopstvene kuće?

U takvim okvirima, i liderstvo treba da se izmeni. Pričamo o liderima “na daljinu”, gde se osnovni principi liderstva i menadžmenta nisu promenili, ali je izazov održavanje vrhunskih performansi i angažovanja zaposlenih razdvojenih kilometrima, vremenskim zonama i različitim kulturama.

Tim povodom, organizujemo redovni mesečni sastanak Haba za finansijske profesionalce koji će se održati 30.09.2021. godine.

Tema sastanka: Remote leadership (Lideri u virtualnom svetu)

Predavač: Svetlana Mirković Borčić, people and culture manager Heads Adriatic

Lider u virtuelnom okruženju zahteva svesnost o izmenjenoj dinamici odnosa koji utiču na radno okruženje i veštine kako da se prilagodi ponašanje novim uslovima.

U skladu sa ovim izazovima, samo za članove FPH-a organizujemo ovu radionicu sa sledećim ciljevima:

  • Razumevanje specifičnosti rada s ljudima i timovima u hibridnom ili virtuelnom okruženju
  •  Rešavanje najčešćih izazova rada “na daljinu” da bi virtuelni timovi bili trajno produktivni
  • Uspostavljanje pravila komunikacije u virtuelnom okruženju i kreiranje zdrave komunikacione atmosfere i kulture
  • Razvijanje kulture poverenja u radu na daljinu, bez ulaženja u zamke mikromenadžmenta
  • Upoznavanje sa alatima za rad s timovima u virtuelnom okruženju