„Finance Professionals Hub“ je 26. marta u hotelu Crowne Plaza organizovao predavanje na temu: Razvoj i reorganizacija uloge i strukture funkcije finansija – globalni trendovi”. 

Tokom predavanja, Lana Vuković,CFO, DXC Technology (HP) i Lidija Barjaktarović, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, su sa članovima podelile primere iz prakse multinacionalnih kompanija i upoznale ih učesnike sa novim trendovima i promenama koje očekuje sve one koji razvijaju karijeru u polju finansija.

Posebno je obrađen razvoj funkcije finansija, od tradicionalnog do digitalnog modela, i njena uloga u svakoj od četiri industrijske revolucije sa posebnim akcentom na promene u načinima poslovanja koje nam predstoje usled sve prisutne digitalizacije.

Uz zaključak da je privreda treba da bude ključni inicijator kreiranja odgovarajućih programa na fakultetima, istaknuta je velika važnost i potreba za saradnjom privrede sa Univerzitetom.

Zahvaljujemo se predavačima i učesnicima na produktivnoj diskusiji.