Finance Professional Hub je u saradnji sa TPA Serbia, u utorak 29.oktobra u hotelu Crowne Plaza, održao sastanak na temu „Faze u procesu akvizcije sa naglaskom na vrednovanje preduzeća“.

Na ovu temu govorili su Duško Stojkov, Head of M&A, Advisory Services, TPA Audit i Nemanja Šljivar, Audit &Advisory, TPA Audit.

Za vreme diskusije članovi FPH su imali prilike da se upoznaju sa fazama u procesu akvizicije sa naglaskom na vrednovanje preduzeća posmatrano iz ugla prodavca kao i iz ugla kupca.

Duško Stojkov je stavio poseban akcenat na metode vrednovanja preduzeća:

  • Tržišni metod
  • Troškovni metod
  • Prihodni metod

Tokom ostatka predavanja Nemanja Šljivar se osvrnuo na sledeće teme:

  • Šta je finansijski due diligence?
  • Zašto se sprovodi FDD?

Članovi Finance Professional Hub-a su imali prilike da se upoznaju sa različitim primerima iz prakse koje su predavači posebno istakli kao najzanimljivije slučajeve u njihovim karijerama.

Zahvaljujemo se panelistima na nadasve korisnoj i edukativnoj diskusiji, kao i svim članovima FPH na učešću.