Uticaj Covid 19 na poslovanje i reviziju finansijskih izveštaja

I tokom neizvesnosti koje su bile prošle godine, svako privredno društvo trebalo je da planira moguća scenarija i novčane tokove, bez obzira na to da li je pandemija pozitivno ili negativno uticala na poslovanje.

Tokom 2020. godine nastao je period pojačane neizvesnosti. Niko nije mogao da zna razmere pandemije, njen uticaj na poslovanje privrednih društava kao i finansijske izveštaje koji treba da oslikaju faktičko stanje. Branislav Petković iz kompanije KPMG je za članove Haba za finansijske profesionalce pričao o tome na koji način se ova revizorska kuća prilagodila situaciji i kako su radili sa klijentima.

Adresiranje rizika

Kako je rekao Petković, revizija finansijskih izveštaja se nije promenila, iako je KPMG doneo set politika za upravljanje krizom. Radilo se na način kao i ranije, uz određene modifikacije, najpre prelazak na rad od kuće i obavljanje revizorskih aktivnosti online, pomeranje rokova za izveštavanje. Celo leto je prošlo u izveštavanju i adresiranju rizika.

Prema njihovom mišljenju, uticaj izbijanja covid 19 na privredu u Republici Srbiji je mogao da se pokaže u nekoliko aspekata: poremećaj u poslovanju i ekonomskim aktivnostima, poremećaji u poslovanju u određenim sektorima, značajno smanjenje potražnje robe i usluga koje nisu od vitalnog značaja, povećanje ekonomske neizvesnosti.

Analiza i „stress testovi“

„Od momenta izbijanja pandemije Načelo stalnosti poslovanja (going concern) zavisila je od analize menadžmenta, od analiza opšteg uticaja na poslovanje (dostupnost alternativa u lancu snabdevanja, dostupnost radne snage, koncentracija kupaca, naplativost potraživanja), razmatranja mogućih izvora finansiranja, analiza potencijalne podrške od strane grupacije za veće sisteme, analiza budućih novčanih tokova, analiza potencijalnih „stress testova“… – istakao je Petković.

Svi ovi efekti i scenarija morala su da budu uključena u poslovne projekcije. Osnovno pitanje je bilo da li su efekti izbijanja pandemije covid 19 na poslovanje Društva trajnog ili privremenog karaktera i koliko je taj „scenario“ nepovoljan. Sva ta scenarija trebalo je uzeti zajedno i doći do verovatnih ishoda koji utiču na poslovanje.